Privacy- en Cookie policy

Stichting Beetje Dansen Events hecht veel waarde aan de privacy van haar bezoekers. In deze privacy verklaring is na te lezen welke gegevens Stichting BeetjeDansen Events verzameld en waarom. Contactgegevens: Stichting BeetjeDansen Events Tempeliersweg 19 5076 AG, Haaren www.beetjedansen.nl De Functionaris Gegevensbescherming van Stichting BeetjeDansen Events is te bereiken via; privacy@beetjedansen-events.nl De onderstaande websites behoren tot Stichting BeetjeDansen Events; www.beetjedansen.nl www.beetjedansen-events.nl www.hollands-zomerfestival.nl Persoonsgegevens die wij verwerken Stichting BeetjeDansen Events verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Geslacht – Geboortedatum – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – IP-adres – Locatiegegevens – Gegevens over jouw activiteiten op onze website – Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) – Internetbrowser en apparaat type Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@beetjedansen-event.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Stichting BeetjeDansen Events verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het afhandelen van jouw betaling en levering van het ticket – Het toesturen van promotionele acties zoals kortingscodes voor onze evenementen – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten – Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken – Om goederen en diensten bij je af te leveren – Stichting Beetje Dansen Events analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren – Stichting Beetje Dansen Events kan registratiegegevens gebruiken om contact op te nemen met de bezoekers voor marktonderzoek. Het doel hiervan is om in de toekomst beter aan de wensen te kunnen voldoen en onze events veiliger te maken – Om er voor te zorgen dat we onze website(s) en social media kunnen onderhouden en verbeteren – Het in staat stellen van de bezoeker om deel te kunnen nemen aan promotionele acties van Stichting BeetjeDansen Events of een derde partij. De betreffende partij / tussenpersoon is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en verstrekking van gegevens die op deze manier worden gebruikt Geautomatiseerde besluitvorming Stichting BeetjeDansen Events neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Beetje Dansen Events) tussen zit. Stichting BeetjeDansen Events bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Stichting BeetjeDansen Events zal een aanvullende termijn van 3 jaar na transacties hanteren, tenzij de wet een langere bewaartermijn voorschrijft. Delen van persoonsgegevens met derden Stichting BeetjeDansen Events deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Beetje Dansen Events blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Stichting Beetje Dansen Events zal jouw persoonsgegevens aan niemand verhuren of verkopen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Stichting BeetjeDansen Events gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stichting Beetje Dansen Events gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al ge├»nformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Beetje Dansen Events en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@beetjedansen-event.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Stichting Beetje Dansen Events neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onze contactpagina of via privacy@beetjedansen-event.nl Datum: 16 Maart 2019